DziaLka do zakupu w miejscowości Prusice (gw) o powierzchni 174100.00m2

DziaLka na sprzedaz Prusice_(gw) KluczeZapraszam serdecznie do współpracy, beata pytel-kościelecka,. – park solarny (farma energii słonecznej);. W 2010roku został złożony wniosek o rozszerzenie w miejscowym planie zagospodarowania o:. – wprowadzenie na całym obszarze zieleni wysokiej oraz średniej;. – rezydencje seniora z zapleczem medyczno-rehabilitacyjnym;. – domy jedno a także dwu rodzinne z basenami;. – lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych;. Dla terenu oznaczonego symbolem 13w ustala się:. Oznaczona symbolem 7us, 13w, 2kl. Polecam na sprzedaż działką usytuowaną w miejscowości kaszyce wielkie, powiat trzebnica. – lokalizację nowych urządzeń a także sieci infrastruktury technicznej jak i korektę przebiegu istniejących sieci;. – lokalizacje zbiorników wodnych;. Działka o pow 17,41 ha z możliwością powiększenia o 18,79 ha. – lokalizację obiektów małej architektury;. Dla terenu oznaczonego symbolem 2kl ustala się:. – zmianę ukształtowania powierzchni gruntu. 2) za zgodne z planem uznaje się ponadto:. Dla terenu oznaczonego symbolem 7us ustala się:. 1) wiodąca funkcja terenów: komunikacja publiczna. 1) wiodąca funkcja terenów: usługi sportu oraz rekreacji ( z wykluczeniem obiektów kubaturowych).