DziaLka na sprzedaż w miejscowości Warszawa o powierzchni 1200.00m2

DziaLka na sprzedaz Warszawa TrzmielowDo sprzedania przeznaczone są 2 identyczne działki, usytuowane pod nosem siebie w luźnej zabudowie. Obecnie na tym terenie nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, zostało opracowane studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika, że teren zostanie przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe oraz usługi oraz stopnia (nieuciążliwe). Każda działka od frontu zawiera 30m – głębokości 40m. Przewidywane wyłożenie planu – czerwiec 2010roku. W odległości 1 km planowana jest trasa mostu południowego a także 1,5km do czerniakowskiej bis. W biurze dostępny wypis ze studium. Wszystkie media w ulicy przy działce, zaś kanalizacja 150m. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 60%, do 12 m wysokości. W 2006 roku podjęto uchwałę rady gminy wilanów nr 15 o przystąpieniu do opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Dodaj komentarz