DziaLka do zakupu w miejscowości Warszawa o powierzchni 935.00m2

DziaLka na sprzedaz Warszawa MarcinkowiceDziałka 935m2. Własność hipoteczna. Działka w kształcie prostokąta o wymiarach 24,91m (wzdłuż ulicy) na 37,54m (w głąb) znajduje się ok. 150 m od stacji metra przy Al. Niepodległości. To wyjątkowa lokalizacja na Starym Mokotowie. Działka składa się z dwóch części (są dwie księgi wieczyste)..
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w strefie MU20. Wszystkie media dostępne w ulicy.
Ustalono warunki zabudowy jak poniżej.
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową.
Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu:
– nieprzekraczalna linia zabudowy – na przedłużeniu linii zabudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego
– wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni inwestycji – do 0,24;
– szerokość elewacji frontowej budynku – 16,5m
– wysokość budynku – 3 kondygnacje max 11,0 m;
– ilość kondygnacji podziemnych – 1
– geometria dachu – dach kalenicowy o niewielkim spadku 5º – 10º, dopuszcza się dach płaski.
– teren ma dostęp do drogi publicznej –
Szczegółowe rozwiązania planowanej inwestycji rozstrzygnięte zostaną na etapie pozwolenia na budowę.
Analiza funkcji zagospodarowania (na podstawie analizy obszaru):
– średni wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni obszaru zabudowanego wynosi 0,34;
– Średnia szerokość elewacji frontowych sąsiednich budynków wynosi 36,3 m i jest większa niż szerokość działki która wynosi 24,5m;
– średnia wysokość budynków wynosi 3,5 kondygnacji (bez kondygnacji pod ziemią);


Dodaj komentarz