DziaLka do zakupu w miejscowości Kwidzyn o powierzchni 103100.00m2

DziaLka na sprzedaz Kwidzyn BialczTeren inwestycyjny zgodnie z nowym planem. Na granicy działki położony transformator zasilany. W tym 2,58ha – tereny zalesione wyłączone spod zabudowy. Wysokość zabudowy dla budynków do  12,, dla budowli dowolna. Wskaźnik powierzchni zabudowy maksymalnie 0,4. Zagospodarowania przestrzennego. Ich dzierżawą lub wspólnym przedsięwzięciem inwestycyjnym. Powierzchnia całkowita: 10,31ha,. Dopuszczalna wysokość budowli 100m. Dopuszczalna powierzchnia obiektów wielkopowierzchniowych 2000m2. Teren inwestycyjny w okolicy kwidzynia,. Minimalna wielkość nowowydzielanych działek budowlanych 2500m2. Właściciele zainteresowani są sprzedażą terenów inwestycyjnych,.


Dodaj komentarz