Dom do nabycia w miejscowości Warszawa o powierzchni 406.00m2

Dom na sprzedaz Warszawa Praga-PoludnieObowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o następujących parametrach:

– przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo
– przeznaczenie towarzyszące: usługi nieuciążliwe o charakterze lokalnym a także usługi zdrowia a także oświaty
– wysokość zabudowy: w nawiązaniu do otaczającej zabudowy, ale nie wyżej niż 12,0 m npt. 2
* for education and health: 0,8
– ratio of the minimum area. Bardzo dobra lokalizacja na siedzibę firmy z możliwością indywidualnej aranżacji bryły budynku. Effective local development plan with the following parameters:
– the basic purpose: housing
– the destination of commodity: unobtrusive service and a local health services and education
– the height of building: in relation to surrounding buildings, but not higher than 12. – wskaźniki intensywności zabudowy:
* dla mieszkalnictwa: 1,2
* dla oświaty a także zdrowia: 0,8
– wskaźnik minimalnej powierzchnia biologicznie czynnej:
* dla mieszkalnictwa: 40%
* dla zdrowia a także oświaty: 60%

z powyższego wynika że maksymalna powierzchni całkowita rozbudowanego budynku na cele mieszkaniowe może wynieść 560 m2. 3-storey building with an area overall 406 m2 on 467 m2 plot. Very good location for established companies with the possibility of arranging individual building blocks. – indicators of development intensity
* for housing: 1. The building is suitable for development for housing or services. Budynek nadający się do rozbudowy na cele mieszkaniowe lub usługowe. Biologically active
* for housing: 40%
* for health and education: 60%

it follows that the maximum total area of ??the extension to the housing may be up to 560 m2. Budynek 3-kondygnacyjny o pow całk. Zapraszam inwestorów, spółki oraz biura obrotu nieruchomościami do współpracy. I invite investors, companies and real estate offices to work together. Na saskiej kępie budynek wolnostojący z lat szieśćdziesiątych rozbudowany w latach osiemdziesiątych. Możliwa rozbudowa o 1-a kondygnację.


Dodaj komentarz